Malmö Par Bricoles Bacchanaliska Sångkör höll sitt traditionsenliga årsmöte den 24 februari. Drygt 30 medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Vid mötet avtackades den avgående ordföranden Paul Johansson med blommor och presenter. Paul belönades dessutom med utmärkelsen ”Uno Janssons gåva för omsorg av den Bacchanaliska kören” . Paul har varit körens ordförande sedan 2001. Även skattmästaren Kaj Larsson avtackades. Som ny ordförande valdes Johan Sundqvist (bilden här under) och till nya ledamöter valdes Lars Håkansson och Gösta Hallström. Ett antal skinande kör-medaljer delades ut av styrande mästaren Patrik Jakobsson och styrande kanslern Göran Jacobsson.

Festligt intåg Barbara-festen

Avgående Ordföranden Paul Johansson längst fram på denna bilden.

JohanSundqvist

Sångkörens nye Ordförande Johan Sundqvist.

Vid måltiden bjöds det på Janssons frestelse och som vanligt på snapsvisor. Kören gjorde sitt bästa för att visa sina sångartalanger och lyckades faktiskt med att sjunga från ”helan” ända till ”sexten”… Hedersledamoten Lennart Fahlback refererade till en resa som gjordes av sångarbröderna under pingsthelgen 1935. Det var då sångarbröder från Malmö, Göta, Borås och Jönköping som gemensamt reste till Köpenhanm och gjorde diverse bejublade framträdanden. Det finns dessutom en fantastisk bok där denna resa beskrivs på ett mycket detaljerat sätt.

När klockan, denna februariafton, började gå mot midnatt var det glada bröder som lämnade Siriuspalatset.

/Johan Sundqvist