2021 års första Nouvelles kommer att ges ut till Bröderna i Malmö Par Bricole i början av juni – före Bellmandagen den 13 juni.