En helt ny medalj presenterades också vid årets Barbara – Malmö Par Bricoles David Lorenz Beyer Medaljen. 

Beyer-medaljenDen ska utdelas till bröder inom Par Bricole för ”högsta talang och lyskraft vid våra sammankomster liksom för framstående administrativ gärning och aktivt ledarskap och som på så sätt bidragit till Malmö Par Bricoles positiva utveckling och framgång”.

Medaljen instiftades den 7 december 2013 till minne av Malmö Par Bricoles förste Ordens Talare och Skald, David Lorenz Beyer.

Den som komponerat medaljen är Malmö Par Bricoles Ordens Heraldiker RSK Karl-Erik Holm. Det ursprungliga antalet är 50 medaljer.

Den förste, som erhöll denna prestigefyllda medalj blev vår förre Styrande Mästare, numera Styrande Mästare Emeritus, RSK Lennart Fahlback, som inte bara höll högtidstalet till Barbara i år utan även upphöjdes till HedersKommendör eftersom han varit med i Malmö Par Bricole i 25 år.

Du kan se på bilden här intill hur Beyer-medaljen ser ut.