40-Medaljorer-www

Malmö Par Bricole har fått en n y utmärkelse – ett tecken till de som varit med i Malmö PB i 40 år.

Utmärkelsen är finansierad av PB-Brodern Björn M Buttler Jakobsen och delades ut för första gången vid sällskapets Sjunde Grad den 8 maj.

Kriterierna för att erhålla utmärkelsen är: “Efter ett 40-årigt sammanhängande och aktivt medlemskap som ämbetsman eller medverkande i någon av våra talanggrupper kallas man till 40-års tecknet efter beslut av de Styrande.”

De första att erhålla tecknet var förutom Björn M Buttler Jakobsen själv, Karl-Erik Holm, Thomas V Nilsson, Lars-Erik Peterson samt Per-Göran Rosén. (Bilden här intill!)

Tecknet för 40-årigt medlemskap ska i fortsättningen delas ut vid årsmötet i mars.

På framsidan (se nedan!) finns siffrorna 40 präglade och på baksidan (bild här under!) finns Brodern Björn M Buttler Jakobsens familjesköld avbildad.

Björn har komponerat tecknet och även skänkt detsamma till sällskapet i en upplaga om 50 exemplar som minne från den 18 april 2015 då han firade sina första 40 år i Malmö Par Bricole.

40-Medalj-framsida-www40-medalj-baksida-www