2019 års sista Nouvelles ska sedan en tid tillbaka vara utdelad till samtliga medlemmar i Malmö Par Bricole. Innehållet domineras av bildmaterial från Barbara-festen i december.

Du kan se en bild att tidningens förstasida här under.