Malmö Par Bricoles tidning Nouvelles Nr 2 för 2017 är nu tryckt och utdelad.

Du kan se en bild på förstasidan här under.

Bland innehållet kan vi nämna:

  • Referat från Nya Grad X och Grad IV
  • Referat Bellmandag
  • Referat Nya Grad VII
  • Nyhet om helt nya Ämbeten
  • Information om vår reportageserie Månadsprofiler
  • Information om våraNya Riddare-Officianter
  • Nytt datum för Grad II nästa vår