Här hittar du utgåvor av vår tidning Nouvelles från 2015:

Nummer 4-2015 utgiven vid årsskiftet 2015/16

Nouvelles-4-2015-Insida

Innehåll:

 • Referat från den pampiga Barbara-festen
 • Dubbning av 50-års- och 25-årskommendörer
 • Nya Guvernörer och Vice-Guvernörer
 • 13 som Kammarrecipierade
 • Talet till Barbara
 • 13 nya Grad VI i november
 • Inbjudan till vårbal 12 mars

Här är en länk till en PDF på tidningen – Nouvelles 4-2015

Nummer 3-2015 utgiven i november 2015

Nouvelles-3-2015-Sid1Innehåll:

 • Glädjande många nya Förstagradare
 • Ljud- och Ljusmästare, som behöver medhjälpare

Här är en PDF till tidningen – Nouvelles 3-2015

Nummer 2-2015 utgiven sista veckan i juli 2015

Innehåll:

 • Referat från Bellmandagen i juni
 • Referat från Grad X, Grad VII i maj och Grad IV i april
 • Top Star Award
 • Nya Riddare-Officianter
 • Nye Providören efterlyser medarbetare

Nouvelles-2-2015-www

Vill du läsa hela utgåvan här på hemsidan hittar du denna under länken Nouvelles 2-2015

Nummer 1-2015 utgiven ca 23 februari 2015

Innehåll:

 • Referat från Bacchanaliska Theaterns Varité,
 • Referat från Grad II
 • Årsmöteshandling

NouvellesN12015-sid1
Vill du läsa hela utgåvan här på hemsidan hittar du denna under länken Nouvelles_1_2015