Nummer 3-2015 utgiven i november 2015

 

Nouvelles-3-2015-Sid1

Innehåll:

  • Referat från Grad I i oktober
  • Referat från Grad III den 11 september
  • Intervju med och efterlysning om medhjälpare till vår Ljud- och Ljusmästare
  • Referat från ett lyckat rekryteringsmöte

Du kan läsa tidningen genom en särskild länk till en
PDF av Nouvelles 3-2015