2015 års Grad 7, som genomfördes fredag 8 maj i Sirius-Palatsets Bellmansal samt med efterföljande middag på Heleneholm slott, innebär att Malmö Par Bricole fått nio nya sjundegradare.

Sjunde Graden, som är den andra Riddare Graden kallas också för Konung Sverkers Riddare Grad. De nio som syns på vår Ordens-Fotograf Bill Hansens bild här under är:  Joachim Casagrande, Ken Ceder, Magnus Eneskär, Magnus Fahl, Ulf Johansson, Stefan Leo, Rolf Perleij, Carl-Magnus Trygg samt Mikael Wärn.

Grad7-2015

Bilden är tagen på trappan till Heleneholms Slott, där också den Kungliga Sverkerska Riddaregradens måltidskapitel hölls i år.

Recipiendernas tacktal var författat av Carl-Magnus Trygg. Han sa:

“Ärade vare ni alla högt uppsatte bröder Styrande Mästare!
Högst och högt upplyset, högst och högt erfarne riddarebröder av olika grader!
Välvilligt blickar ni på oss och har oss den är äran bestått att upphöja,
oss denna samling, till ännu en grad på de svindlande vägen mot korsen.
Jag vill nu härmed och med detta ohjälpligt haltande versmått;
recipiendernas ödmjuka tacktal stillsamt skandera.

Bricoleriet har funnit för gott att oss lyckliga frackklädda herrar,
upphöja till medlemmar utav kung Sverkers riddarebröder.
För denna heder, som fått oss att rodna av stolthet och tacksam förväntan,
bugar och bockar vi hovsammast inför de bröder vars erfarenhet,
nyblivne Sverkrerii bröder gladlynt förvirrade lutar sig vinglande mot.

Recipienderna hoppas och tror att de snart och till högönsklig glädje,
för sina yngre, och äldre bröder av alla de grader,
skola motsvara, era förväntningar som vi nu på våra axlar fått framlagda.
Vårt kära plikt nu det är, att den milde fadern till ära
omse att vårt kära sällskap ska blomstra i eviga tider.

Nu, för de övrige riddare, skola vi nyblivna riddarebröder,
avslutningsvis och tillsammans på sedvanligt vis, betyga vår aktning.
Tecknet för graden i vilken vi inträtt, skola vi nu för er alla,
förhoppningsvis felfritt och utan bissering gemensamt utföra.
Ni mina kära, medrecipierade bröder, som utgör ett ståtligt blickfång.
Giv akt på signalen och skärp edra sinnen och kroppar!
Tecknet mine bröder!”

Talet ackompanjerades även av ett speciellt framförande på horn

Här är fler bilder från Sjunde Graden i Malmö! (Ännu fler bilder kan du hitta på våra Medlemssidor. Klicka på rubriken i Menyraden och logga in dig om du är medlem.)