Den Bacchanaliska Theaterns årsmöte den 11 februari blev en festlig tillställning, som stundtals närmast kunde liknas vid en teateruppsättning med både mycket skratt, sånguppträdanden, uruppförandet av Malmö PB:s Bacchanaliska Theaters Snapshymn (MPBBT:s Snapshymn) samt utdelning av Bacchanaliska Theaterns Top Star Award.

Peter Svenburg, Ordförande för Theatern öppnade mötet. Efter att mötet godkänt att kallelsen skickats ut i rätt tid, föredrogs styrelseberättelse och revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen, som författats av revisorerna Lars Idoff och Magnus Eneskär innehöll ett 30-tal ”anmärkningar” och föredrogs av Förste Revisorn Idoff. Eftersom de var så många tar vi bara med ett par i detta referat.

För det första ifrågasattes inköpen av kaffe Zoegas Skånerost. Har ni möjligen hört talas om Bellman undrade Idoff och krävde att man i fortsättningen köper in något mer Bellmanskt, dvs Mollbergs blandning.

Även inköp av pilsner ansåg han vara horribelt eftersom de burits hem i plastpåsar. Vi föreslår att ni hädanefter köper ölen flakvis, för att undvika slöseri, var hans krav i denna punkt.

Kritik framfördes också för inköp av vin för 53 kr. Det är ytterst tveksamt om detta fluidum verkligen var ljuvligt. Det är rent utsagt för billigt, tyckte Förste Revisorn.

En eloge delades dock ut till Styrelsen – för inköp av mousserande vin för 65 kronor flaskan. Här undrade Lars Idoff om Theaterns styrelse har någon som helst aning om hur många bubblor det är i en flaska? 20 miljoner! Det innebär att varje bubbla betingar ett pris på 0,0003 ören, så även om vi tycker att 65 kronor flaskan är ganska snålt måste vi säga att 0,0003 öre är väldigt prisvärt!

Revisorerna Eneskär och Idoff hyste även tvivel kring inköpet av 4,7 kilo bananer. Det framgick ingenstans vem som ätit bananerna. Dessutom tyckte de att priset 95 kronor och 73 ören var misstänkt eftersom det börjar på 9 och slutar på 3.

Ännu ett vininköp kritiserades eftersom även det ansågs för billigt – Foot of Africa för 42 kr flaskan. Rent för billigt!

Kritik riktades också för att revisorerna missat Theaterns julbord. För att lösa detta ”problem” rekommenderade de att revisorernas telefonnummer skrivs in i revisionsrapporten med annelinpenna.

Styrelsen gavs ansvarsfrihet, trots applåderna för de ”anmärkningar” som förste revisorn föredrog.

Christoffer-MånssonEn annan höjdpunkt vid detta årsmöte var utdelningen av Theaterns förnämsta medalj Den Bacchanaliska Theaterns Top Star Award, som är Theaterns Vandringsmedalj, som årligen ska överlåtas till en inom Theatern förtjänt broder med motivering. Medaljen instiftades 1996 av Theaterdirektör emeritus tillika styrande Kanslern emeritus Lennart Eriksson.

Den överlämnades i år av förra årets bärare Rickard Aspégren till Christoffer Månsson (bilden ovan) och motiveringen är att Christoffer imponerat genom sin eminenta förmåga att ta underhållning seriöst och på allvar. Han kan inte bara sjunga utan även tala och röra sig genom sitt förflutna som spexare i Lund, menade Aspégren.

– Känn dig stolt och hedrad och om du har lust även lite ödmjuk för att du nu får denna Top Star Award, avslutade Richard.

Christer-JacobssonMalmö Par Bricoles Bacchanaliska Theaters Snapshymn har färdigställts och uruppfördes av textförfattaren själv, Christer Jacobsson (bilden ovan) på melodin ”Skånska slott och herresäten”.

Vid valen till styrelsen omvaldes ordföranden Peter Svenburg till ytterligare ett år. Ledamoten Lars Berg har ett år kvar på sin styrelsepost. Niels Simonsen nyvaldes för två år, liksom de förre suppleanten Dan Kirsch. Kenneth Parnefjord har ett år kvar i styrelsen. Jan Hultgren nyvaldes på två år. Till nya suppleanter valdes Rolf Perleij och Lars Andersson, båda på ett år. Revisorerna omvaldes liksom valberedningen med Jan-Olof Bengtsson och Björn Buttler Jacobsen.

Theaterdirektör Krister Berggren gav vid mötet också en dragning av Theaterns planer för det närmaste året, som bland annat innehåller två revyer. Efter årsmötet
serverades en lättare förtäring med dryckjom. Givetvis till självkostnadspris.

Här är den

Bacchanaliska Theaterns snapshymn

”I PB Theaterns Bricoliska tankar,
på scenen vi muttrar och oroligt vankar.
Men snart är det dax för en storslagen akt,
publiken den jublar och skrattar i takt.

Agerandet stiger mot puniska höjder.
I ögat vi anar nog tre krumelurer,
som kommer med stolthet att hänga på oss,
medaljer som skiner likt solen förståss.

När lamporna slocknat, applåderna tystnat
vi tvättat bort sminket och nunorna svalnat.
Då ställer vi oss kring en doftande bål
och lyfter på glasen, Theaterens skål.”

/Christer Brynielsson, OIM, O.R-r