Malmö PB:s Bacchanaliska Musik svarar för underhållande inslag vid varje möte som vi har inom Malmö Par Bricole. Här finns i stort sett bara proffsmusiker. Instrumenten som trakteras är violin, altviolin, cello, kontrabas, oboe, flöjt, klarinett, fagott, valthorn, trumpet, saxofon, trombone, tuba, slagverk, piano och orgel. När alla musikerna är med består Malmös Bacchanaliska Musik av drygt 40 medlemmar. Bilderna här på sidan är från två evenemang där delar den Bacchanaliska Musiken deltagit.

Ordförande för Malmös Bacchanaliska Orkester är Göran Mårtensson, Förste Direktör är Per-Göran Rosén och Andre Direktör är Thomas Gunnarsson.

Här är ett exempel på vad vår fina orkester åstadkommer – en artikel från en vårkonsert 2014 samt en gratiskonsert 2013: