Revisionsberättelsen sjungs ut med kraft av Magnus Eneskär
ackompanjerad av Benny Ambohm.

Then Bacchanaliska Theatern höll sitt årsmöte den 13 februari i TCO-lokalen. Ett drygt 40 bröder närvarade. Som vanligt genomfördes årsmötet under muntra förhållanden och med god mat och dryck.

Som vanligt när det gäller Theatern så är det stora förväntningar på revisionsberättelsen som föredrogs av Magnus Eneskär. Under ackompanjemang av Benny Ambohm besjöngs revisionsberättelse för det gångna årets verksamhet. Stor nöjdhet var revisorerna över att Theaterns återigen går med förlust liksom all annan kulturverksamhet.

Avslutningsvis utdelades de gyllene svinen för de inom styrelsen som verkat mest för det negativa resultatet. Det åtråvärda priset gick till Skattmästaren Kenneth Parnefjord och Theaterdirektören Benny Ambohm.

Nyhet för 2019 är att Theatern har haft underhållning vid entrén när bröder anländer och även underhållning efter gradgivningarna.

Silenioperan och de Fyra rummen genomförds med stora förändringar i ensemblen och att nya förmågor fick möjlighet att visa upp sina färdigheter. Informationsträff om Theaterns verksamhet, för intresserade bröder, genomfördes under våren 2019 ned ärtsoppa och punsch.

På årsmötet utdelades Theaterns medaljer

Guld:                  Benny Ambohm och Christoffer Månsson

Silver:                Krister Holst

Brons:                Peter Nilsson, Lehman Bensson, Axel Hambreus och Magnus Eneskär.

Top Star Award till Theaterdirektören

Lars Andersson överlämnade Theaterns vandringsmedalj Top Star Award till Benny Ambohm för hans Bricconaliska nuvarande och kommande insatser.

Theaterstyrelsen omvaldes med Jan Hultgren som ordförande.

Avslutningsvis tackade den Styrande mästaren Bo Alerskans Theatern för Theaterns insatser när det gäller gradgivningarna och för många uppskattade störande moment.

Jan Hultgren
Ordf. DBT Malmö ParBricole