Omkring 300 personer, anhöriga och Bröder slöt upp då Malmö Par Bricole höll en stämningsfull minnesgudstjänst över elva under året avlidna Bröder i S:t Andreas kyrka söndagen den 11 november.

De avlidna Bröderna som på detta viset hyllades var:

 • KMR Kay Renmarker, som gick med i Malmö Par Bricole 1968 och under året avled 81 år gammal.
 • Jubelkommendören och S:t Sigrids Riddare Bo Andersson, som invigdes i sällskapet 1966 och som dog 88 år gammal.
 • RGK Arne Fuxner, som kom med 1993 och dog 79 år gammal.
 • KMR Jan Berntsen, som kom med i Sällskapet 1972 och blev 80 år gammal.
 • RGK Curt Klang, som kom med i Malmö PB 1985 och blev 90 år
 • RGK Ove Nelander, som kom med 1973 och blev 93 år.
 • Jubelkommendören och KMR Olle Svensson, som kom med 1962 och blev 95 år gammal.
 • Jubelkommendören och KMR Sven Höglund, som gick med i PB redan 1955 och blev 89 år.
 • RSK Lars Granquist, som gick med i PB 1973 och blev 92 år.
 • KMR Jan-Ingvar Persson, som varit med i PB sedan 1992 och blev 76 år.
 • KMR Svante Falk, som kom med i PB 1975 och som avled 85 gammal.

Malmö Par Bricoles Carl Hervelius, tonsättare, hedersdirigent med mera förekom denna afton ett flertal gånger i programmet. Elegi som Den Bacchanaliska Musiken inledde hela minneshögtid med är skriven av Carl Hervelius. Carl hade också orkestrerat Parentationskantat för kör och orkester, som var minnesgudstjänstens tredje akt. Dessutom har han skrivit “Minnessång” som spelades upp efter själva parentationen och ljuständningen över de avlidna bröderna. Dessutom har han tonsatt den klockringning, som S:t Andreas-kyrkan spelade vid Intåget i kyrkan.

Tonsättaren Carl Hervelius.

Minneshögtidens predikan hölls av Magnus Roos. Han underströk högtidens syfte att minnas de bröder, som lämnat oss. Han sa att vi minns på många sätt. Vad dom gjorde. Vad dom bidrog med. Och att bra minnen ska man spara. Mörkret har inte vunnit utan att ljuset lyser i mörkret.

Minneshögtiden, som varade cirka en timma, avslutades med att Den Bacchanaliska Kören och Musiken framförde den mäktiga Pilgrimskören ur operan Tannhäuser av Rikard Wagner.

 

Bilder: Anders Andersson, Christer Brynielsson.