MINNESHÖGTID med PARENTATION

Söndagen den 9 november bjuder vi in till vår mest stämningsfyllda högtid där vi med sång, musik och tal minns och hedrar de bröder som under året för alltid lämnat oss.

För varje Par Bricole-broder borde det vara en självklar­het att deltaga i denna högtid. De Bröder som lämnat oss är värda en hyllning av många bröder och de musiker och sångare som förberett sig och som fram­föra sina hyllningar i en fantastisk miljö är värda en stor publik.

Alltså, alla Bröder med familjer, varmt välkomna till

S:t Petri Kyrka denna söndagseftermiddag.

Program

17.00                Tjänstgörande ämbetsmän samlas (Klädsel högtidsdräkt med
gradband, utan dekorationer, svart väst och vita handskar)

17.30-18.30     Minneshögtiden (lämplig klädsel för icke-tjänstgörande)

Patric Jakobsson, Styrande Mästare