Den 2 februari är det dags för Malmö PB:s Styrande Mästare att lämna över stafettpinnen efter åtta framgångsrika år. I stället för att vara den Högste Styrande för Malmö Par Bricole tar han över som Skattmästare för Svenska Kyrkan på franska Rivieran.

Men mångsysslaren Lennart kommer förstås att göra mycket mera. När han var som aktivast i Malmö var han ordförande i inte mindre än fem föreningar – samtidigt. Inom Malmö PB kommer han i fortsättningen framför allt att ägna sig åt vår historia. Historia är ett av hans stora intressen och något som han anser att vi inom PB måste slå vakt om.

– Vi måste försöka förena 1700-talet med 2000-talet, säger han.

Lennarts karriär inom Par Bricole är både lång och framgångsrik. Nästa år, när han avgått som Styrande Mästare och ”bara” är Styrande Mästare Emeritus kommer han att ha tjänat in till en stor medalj för 25 år inom PB.

– Det var en tenniskompis, som tyckte att jag borde gå med. Det både lät intressant och var det.

På 16 år steg Lennart från Grad I till Grad 11. Det är snabbt. Lennart började i teatern. Som vice Guvernör blev han 1995 vice ordförande i arbetsgraderna, därefter General-CeremoniMästare och några år senare Riddare-Sekreterare för att sedan installeras som Styrande Mästare vid Barbara 2004.

Det roligaste med PB?

– När t.ex. Barbara-festen blir bra och när Bröderna gläds. Sedan är det förstås också roligt att kunna konstatera att närvaron ökar. Antalet besök har ökat från 894 år 2005 till 1038 år 2012. Och på Barbara var det i år 231 anmälda jämfört med 172 år 2005. Jag vill tror att det beror på att alla ämbetsmän och talanggrupper gör ett bra jobb.

– Roligt är förstås också att uppleva det engagemang som så många bröder visar, talanggrupper som repeterar och uppträder och förnöjer bröderna och inte minst alla bröder i intendenturen som inte syns men som gör ett stort jobb i det tysta.

Malmö PB har idag ca 560 medlemmar. Idealet tror Lennart kanske ligger kring 600-700. Inte fler för då finns risk att vi får fler grupperingar än de idag naturliga, dvs grupperingar kring talanggrupperna. Malmö PB har haft över 1.000 medlemmar, men närvaron pĆ mötena var mindre dĆ än idag. För Lennart är det viktigare med många Bröder på mötena än många Bröder i medlemsregistret.

Helt ideellt halvtidsjobb

PĆ frĆgan om det innebär mycket arbete att vara Styrande Mästare svarar Lennart, att jo det är det och kanske mer än vad mĆnga tror. Dessutom mĆste Styrande Mästaren hela tiden vara i tjänst pĆ grund av oförutsedda saker som alltid inträffar.

– Det är förstĆs upp till en själv hur mycket tid man lägger ner, men jag skulle tro att rör sig om ca ett halvtidsjobb, Åtminstone under delar av året, om man som jag är dålig på att delegera.

Lägg till att detta halvtidsjobb är helt ideellt och oavlönat!

– Vi får kostnadsersättning för resa och uppehälle, då vi representerar Malmö PB vid någon av de andra PB-logernas möten. Men det får även andra bröder. Jag tycker att detta är helt OK. Det ingick sĆ att säga i uppdraget. Jag visste att det var helt ideellt och oavlönat. Och det tycker jag att det ska vara. Det är frivilligt att säga ja eller nej. Men har man väl sagt ja, då upphör frivilligheten. Har man tackat ja då föreskriver kalendern när och vad man har att göra. Det gäller både mej och alla andra ämbetsmän.

Hänt mycket

Lennart tycker att det hänt mycket under hans åtta år som Styrande Mästare. En av de stora sakerna är att vi fått egna lokaler i Sirius-palatset. Det skedde år 2006. Innan dess fick Par Bricole hyra in sig i Frimurarnas hus.

– En egen lokal har gett helt andra möjligheter att förbereda och repetera inför gradgivningar och det märks. En annan händelse som Lennart gärna lyfter fram är bildandet av den nya talanggruppen Vissångarna, som snabbt blivit en omistlig del av vår verksamhet.

Lennart tycker att det känns bra att sluta efter åtta år i toppen. Hans råd till de som kommer efter är att det måste vara roligt att gå på våra möten. Han anser också att vi måste akta våra rötter. Vi ska hänga med i tiden och modernisera där det är möjligt, men vi måste förena Bellmans 1700-tal med vår egen tid utan att tappa bort något.

– Jag tror att folk är intresserade av historia och, som vår gamle Stormästare S O Forselius uttryckte det, verklighetsflykt under rituella former. Kanske är det till och med så att intresset för det vi sysslar med ökar på grund av den tid vi lever i…

Framöver kommer vi bröder måhända att få se en lite mindre aktiv Lennart Fahlback. I alla fall blir det med andra saker. Lennarts nya ordenstitel blir Ordens Arkivarie, samma uppgift som en annan tidigare Styrande Mästare, Bo Sörlin, innehade.

Under den tid som han inte befinner sig i Malmö kommer han förmodligen att finnas i Antibes på franska Rivieran njutande sitt otium i ett klimat som är betydligt soligare än Malmös. Och mĆhända är det en ny karriär han startat där nere – invald i kyrkorådet och där placerad som Skattmästare med det ekonomiska ansvaret för kyrkan.

Det kanske passar som hand i handske för Lennart. Hans yrkesbakgrund är minst lika framgångsrik som hans PB-karriär. Han utbildade sig inom personaladministration, arbetade bland annat som personalchef pĆ Pierre Robert och dess senare ägare Unilever, satt med i företagets ledningsgrupp, var dotterbolagschef i Österrike, och exportchef innan han fick jobb på Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, först på regionkontoret i Skåne, sedan på huvudkontoret på Blasieholmen i Stockholm.

/Christer Brynielsson, O.R-r.