Bäste Broder uti det lysande sällskapet Malmö Par Bricole!

Årsmötet i Malmö Par Bricole den 25 mars 2020 är inställt! 

Spridningen av Coronaviruset och det förhöjda smittläget samt myndigheternas agerande till följd av detta samt anvisningar om eget ansvar gör att vi måste ställa in Årsmötet.
Vi återkommer med besked när Årsmötet kan avhållas.
 
Myndigheterna påtalat vikten av att minska risken för att människor utsätts för smittospridning och då främst att äldre samt särskilt utsatta grupper exponeras. Det är viktigt att var och en påtar sig ett eget ansvar för att begränsa smittospridningen.
 
Vi återkommer inom kort med besked om Grad IV och Grad VII.
Dambricolleriet och Stora Rådet är sedan tidigare inställda.
 
Frågor hänvisas till kansliet på: malmo@parbricole.se
Med bricolistiska hälsningar
 
De Styrande