Käre Bröder i Malmö Par Bricole

Malmö Par Bricole ställer in verksamhet!

Corona har till stora delar förändrat vardagen för alla i Sverige, så även verksamheten för Malmö Par Bricole. Dagligen kommer det information kring Corona och vilka åtgärder som man bör vidta, både som enskild person, som för organisation, företag, etc. Myndigheterna har ytterligare skärpt sina rekommendationer avseende förhållningssätt till Corona.

Bild från Wikipedia på Corona-virus.

Vi Styrande för Malmö Par Bricole har därför tagit beslut att tills vidare ställa in grad 4, 7 och Bellmandagen som var planerat i april och maj månad. Utöver de aktiviteter som vi tidigare informerat om är inställda/skjutna på framtiden.

När situationen väsentligt förbättras kan verksamheterna återupptas. Vi kommer att återkomma med ny information senast den 30 april.

När det gäller aktiviteter inom mindre enskilda grupper, såsom exempelvis styrelsemöten eller liknande, kan respektive grupp dock välja att fortsätta med sådana aktiviteter, givet att man iakttar de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderat, se bl.a. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 

Med Bricolistisk Hälsning!

Bo Alerskans                               Göran Jacobsson                              Mikael Risén
Styrande Mästare                    Deputerad Styrande Mästare          Styrande Kansler