Bäste Broder uti det lysande sällskapet Malmö Par Bricole!

Spridningen av Coronaviruset och den under senaste dagar förvärrade situationen har aktualiserat frågan om vilka åtgärder vi kan och bör vidta inom Malmö Par Bricole för att begränsa riskerna för eventuell smittspridning, särskilt vid våra sammankomster.

Bild på NIAID – Novel Coronavirus SARS-CoV-2, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87960923

Som framgått av ett separata e-postmeddelanden har vi Styrande med tungt hjärta beslutat att ställa in Vårbalen. Vi har även beslutat att ställa in Stora Rådets möte den 18 mars. Omsorgen om våra bröders hälsa har vår högsta prioritet! Vi återkommer med besked framöver om och när dessa sammankomster kan avhållas.

Vid de aktiviteter som kommer att fortgå inom vårt sällskap är det viktigt att vi noga iakttager de råd och anvisningar som vid envar tid utfärdas av våra myndigheter, särskilt Folkhälsomyndighetens följande råd och anvisningar.

  1. Den som är sjuk, har feber eller hostar ska inte delta i någon fysisk loge- aktivitet
  2. Detsamma gäller den som nyligen har varit utomlands och besökt särskilt utsatta områden med pågående smittspridning.

Om och när vi träffas är det viktigt att vi alla hjälps åt att undvika smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i “Skydda dig och andra från smittspridning” (länk) – läs och följ dem, tack. Vi ber dessutom samtliga bröder att undvika att skaka hand eller omfamna varandra. Det finns andra värdiga sätt att hälsa och visa sin uppskattning.

Folkhälsomyndigheten utlovar kontinuerlig uppdatering av sina rekommendationer om Coronavirus covid-19 på sin webbplats, inklusive “Frågor och svar“. Skulle myndigheter utfärda nya rekommendationer eller föreskrifter framöver, prövar vi Styrande naturligtvis vårt ställningstagande igen. Om vi fattar nya beslut som inskränker sällskapets verksamhet, meddelar vi samtliga bröder.

Med bricolistiska hälsningar

/De Styrande