Det Lysande Sällskapet
MALMÖ PAR BRICOLE

ger grad IV
Den Seende Graden

med efterföljande måltidskalas

Fredagen den 7 april  2017, 18.30

Bellmansalen, Siriuspalatset, 
Rundelsgatan 15,  Malmö

Käre Broder!

Efter två kommer fyra… tillika månad fyra. April månad nalkas med ljusets återkomst som gör att vi åter börjar leta efter vårens tecken och grönskan åter ger sig till känna. Lika säkert som ett säkert vårtecken kommer även i år ett briccolistiskt kalas av sällan skådat slag, nämligen den 4:e graden att genomföras i glada bröders lag. Den Seende graden, den absoluta höjdpunkten på arbetsgraderna med både det ena, andra, tredje och fjärde som måste bevistas och upplevas med våra Oför-gängligt skinande bröder recipiender. Låtom oss därför tillsammans vandra till Bellmansalen för att delta under kapitlet och efterföljande måltidskalas.

Så, mine Bröder, glöm livets förtretligheter för en stund och upplev våra talanger, Musiken med klingande nyputsade instrument, Kören med trimmade stämmor och nypolerade strupar och Theatern med repliker och skådespel som lyfter sig till nya och högre höjder som tidigare inte skådats, låt Providörernas välkomponerade meny inmundigas med njutning och sköljas ned med Munskänkens utmärkta val av ljuvligt synligt Fluidum.

Allt detta sker fredagen den 7:e april, så missa inte att redan nu markera det som viktigt i kalendern med fet stil och lysande färg.
OBS! Antal platser är begränsade så skynda att anmäla er, det är först till kvarn som gäller

KLANG!!

Mikael Risén
Ordförande i Arbetsgraderna

Program:

17.30 Samling för tjänstgörande ämbetsmän.
17.45 Kvällens förväntansfulla recipiender samlas i barens omedelbara närhet tillsammans med Härolden.
17.55 En glad skara övriga bröder, intager även de baren i väntan på kapitlets början.
18.20 Trumpetstötar, följda av Ceremonimästarens ljuva stämma, anger att det är dags att intaga sin plats i Bellmansalen.
18.30 Kapitlet tager sin början.
20.30 Här vidtager alla hungriga bröders vidunderliga Måltidskalas, efter vanligheten innehållande allehanda klubbslag, inslag, uppslag, och snapslag.
23.15 Måltidskalaset tager sin ände och förnöjda bröder begiver sig hemåt eller annorstädes.

 

Anmälan görs genom att betala in måltidsavgiften, 230 kronor, till Sällskapets bankgiro 418-2416 senast den 30:e Mars 2017.