Tre Malmö-Bröder deltog 19 september vid ett nationellt möte i Jönköping för Ordens Informations Collegium, Ordens Webmaster Bjarne Bülow, Ordens WedRedaktör för Kören Johan Sundqvist samt Ordens Informationsmästare Christer Brynielsson (Bilden här under. Fotograf: Henrik Måhlberg, Jönköping PB).

PB3_Jkop-168

Orsaken till mötet: Diskutera dagsaktuella informationsfrågor på framför allt hemsidan och i digitala medier samt hur vi ska förbättra oss för att möta framtiden inom dessa områden.

Med vid mötet, som hölls  dels i Internationella Handelshögskolans lokaler, dels i Jönköping PB:s kanslilokaler fanns 15 representanter från hela riket – Moderlogen, Malmö, Borås, Jönköping, Sundsvall och Vänersborg.

Ämnen som diskuterades var bland annat FaceBook, enhetliga menyrubriker för hela landet, och hur vi ska förhålla oss till vårt sällskaps hemligheter.

Nu är Par Bricole inget hemligt sällskap, däremot vill vi av hänsyn till våra recipiender vara hemliga med gradgivningars ceremonier. De som ska recipiera ska inte i förväg veta vad en gradgivning innehåller. Då blir gradgivningarna inte den överraskning, som vi i Sällskapet vill. Därför är publiceringsreglerna (enligt vår Stormästare i Moderlogen) att det som ska vara förborgat för recipienderna är ceremonierna vid gradgivningarna.

De nya enhetliga nationella menyrubrikerna kan du redan nu se överst på denna hemsida. De är Hem-Loger-Verksamhet-Om PB-Kontakt-Logga in.

Besöket avslutades med att vi Malmö-Bröder deltog i Jönköping PB:s mycket trevliga Grad III.

/Christer Brynielsson