Kommittén för Frikadellens Bevarande anordnade den 24 september kräftskiva i Lomma.

[klang]

Deltagarna möttes redan i dörren av Broder Christer Jacobsson. Försedd med grytvantar på händerna och en dunk desinfektionsmedel i handen, visade han dem prompt till väntrum-met utanför Dr Hjälplös’ mottagning.

Med hänsyn till ännu kvarvarande Corona-restriktioner gjorde doktorn minutiöst noggranna undersökningar innan deltagarna fick lov att ansluta till festen. Samtliga befanns smittfria vad avser covid 19. Dock fann doktorn åtskilliga andra åkommor (som förslappad övre magmun med påföljande sulfitis skitis luktárilla; överansträngd tröghjärna; anal magnetism; utvärtes drypöron; vakuumskalle; m.m., m.m.). Mot dessa ordinerades utsläppsfiltrerande dryck, lugnande och förslöande fluidum, avpolariserande dryck, ”väx-upp”-dryck respektive skallcement.        

”Recept”:

Några ordinerades icke receptbelagda, andra receptbelagda, medicinaldrycker att intas direkt efter undersökningen. Mot uppvisande av receptet skulle senare även även starkare preparat att intas i samband med måltiden hämtas ut.

När så alla genomgått kontroll kunde festen ta sin början. Det sjöngs, sörplades och huttades i god bricollistisk anda – även av medföljande systrar.

Under aftonens lopp enades deltagarna om att

  1. kräftorna blir röda antingen p.g.a. att de blir förbannade av att bli nerslängda i kokande vatten eller också för att de blir generade av att helt nakna behöva frotteras med kräftor av båda könen.
  2. Signalkräftor har anlitats av svenska försvaret för att hålla uppsikt i våra farvatten och via ett marint Swedish Wide Web signalera sina iakttagelser.
  3. Till skillnad från kräftor går krabbor sidledes eftersom de är så breda att de inte kommer genom dörröpp-ningarna annars.

Först fram på småtimmarna troppade de sista gästerna av. Vissa skulle övernatta på Brohus’ Bed & Breakfast medan andra tog sista bussen mot Malmö.

//Thomas Påhlsson ”Kökschef” i Kommittén för Frikadellens Bevarande

[/klang]