Lästips i Coronatider

Många av oss Bacchi bröder uti Malmö Par Bricole sitter ju numera mest hemma i karantän och saknar våra små nöjen och lekar i vårt kära Par Bricole som annars skulle ägt rum fram till sommaren.

Ett tips för att få tiden att gå är att läsa den nyutkomna boken av Carina Burman, ”Bellman. Biografin”. Carina är bl.a. vice ordförande i Bellmansällskapet och har även skrivit flera andra böcker. Boken har 637 sidor exklusive alla bilagor, är lika tjock som en bibel och handlar om Bellmans liv och leverne från hans födsel 1740 till hans död vid 55 års ålder 1795.

Visste ni t.ex. att Bellman var äldst i en syskonskara på 15 och att hans fru Lovisa Bellman levde tills hon var 90 år 1847? Hon överlevde t.o.m. deras fyra barn med flera år. Och att Bellman fick 50 Riksdaler i ersättning för sin samling ”Fredmans epistlar” som först trycktes upp i 500 exemplar? Han hade begärt 100 Riksdaler. Detta och mycket, mycket annat kan man läsa i denna intressanta bok.

Det står även att Bellman, förutom hans egen påhittade loge ”Bacchi Orden”, var med i sex loger under sitt liv, varav Par Bricole var en av dem. Men det skrivs inte så mycket i boken om just PB. Dess historia kan man istället läsa mer om på andra ställen på vår hemsida, t.ex. i menyn under ”Par Bricole i Sverige” och ”Par Bricoles historia”.

De sex logerna, Bellman var med i och som alla utom en fortfarande existerar, var:

Om ni inte själva orkar ta er igenom detta mästerverk till bok kanske det kan bli ett föredragsämne vid en ärtlunch i höst eller till vintern? Att känna till mer om Bellman borde vara intressant och nyttigt för alla oss bröder.

Broder Stefan Leo