Fredagen den 21 november samlades ett fyrtiotal körmedlemmar, de flesta med kärälskliga. Bubbelmingel inledde och så besteg ordförande Johan Sundqvist  podiet och hälsade välkommen.

Karl-Erik Holm berättade om Bellmansalens intressanta PB-historia. Orsaken till att vi nu finns i detta hus är överraskande. En klantig Frimurarrepresentant hade dubbelbokat den lokal som vi hade fått klartecken för till vårt Dambricolleri och KEH lyckades efter sju sorger och åtta bedrövelser i sista sekunden hitta en ledig lokal hos Siriusorden. Dessutom visade det sig att en tynande orden i detta hus inte längre hade råd att hyra in sig där. Välsignelse över den frimurarklant som gjort det möjligt för PB att nu disponera Bellmansalen, kansli, lagerutrymmen, allt!

Kören under ledning av Chorchef Hans-Peter Frank inledde så och allt var på gång. En timmes bejublat musicerande följde och flera solister och ”Phula gubbar” fick välförtjänta applåder för sina olika framträdanden, ingen nämnd och ingen glömd!

Så var det dags för en god supé hos krögaren. Måltiden inleddes med en god sillsmörgås och så bjöds vi på mör fläskfilé med tillbehör och till detta inmundigades olika stärkande drycker.

Kören var som vanligt flitigt aktiv med ett otal snaps- och vinvisor och stämningen var hög. Två unga damer, Josefin och Linnea, döttrar till vår ordförande, gjorde ett bejublat framträdande och vår gudabenådade jazzsångerska Gunilla Postaroff fick oss att med rörelse lyssna till ”What a wonderful world”. Hon fick oss alla att tänka på Parisattackerna och den oerhörda flyktingvåg som drar in över Europa. Som sagt,  What a wonderful world…

Med ”Kom du ljuva hjärtevän” avslutade kören kvällen och alla ser fram emot kommande körarrangemang.

Carl-Eric Carlberg vid tangenterna 

 

Här är bilder från evenemanget. Fotograf: Hanne Lundström.

Chorfest-2015-P1040239

Gösta Hallström.

Chorfest-2015-P1040243

Paul Johansson.

Chorfest-2015-P1040287

I stort sett hela kören.

Chorfest-2015-P1040294

Fotografen Hanne Lundström
tillsammans med Paul Johansson.

Chorfest-2015-Postaroff-P1040265

Gunilla Postaroff.