Den Bacchanaliska kören har tre  redaktörer. Dessa är Johan Sundqvist, Rickard Elmqvist och Bjarne Bülow. Du kan se hur de ser ut på bilderna här under.

Bjarne Bülow

Bjarne Bülow

Rickard Elmqvist

Rickard Elmqvist

Johan Sundqvist

Johan Sundqvist