Mindre än en vecka efter Grad II träffades den Bacchanaliska Kören igen på Siriuspalatset. Men inte för den sedvanliga körövningen utan för årsmöte. 

De 37 stycken vistande bröderna från Malmö Par Bricole inledde årsmötet med “Längtan till landet” även kallad “Vintern rasat”, under dirigering av chorchefen Hans-Peter Frank.

Sedan hälsade den Bacchanaliska Körens ordförande Johan Sundqvist samtliga bröder välkomna och öppnade årsmötet.

Aftonen bjöd bland annat på revisorernas berättelse i två versioner, en till tal och en tonsatt och framförd av Rubert Svensson.

Därefter utnämndes Bo Alerskans och Mikael Risén till hedersledamöter och tilldelades hedersledamotsemblemet, då de visat särskilt intresse för kören och dess verksamhet.

Medlem som tillhört kören under minst 15 år, och därunder flitigt deltagit i repetitioner och framträdanden kan benämnas senior. Års 2018 har Lars Lundström och Mikael Ström gjort sig förtjänta av senioremblemet.

Styrelsen hade även äran att utnämna Ivar Modigh till Hedersmedlem för sitt flitiga deltagande och engagemang för kören.

Inget årsmöte utan ett mindre men ack så synligt medaljregn. Under aftonen delades blänkande utmärkelser i olika valörer ut till förtjänta bröder:

Malmö PBs Klang Talang i brons, kören: Lars Uhrbom och Bengt Berg.

Malmö PBs Klang Talang i silver, kören: Sven Nordahl

Malmö PBs Klang Talang i guld, kören: Hans-Peter Frank

Uno Janssons medalj delas ut till den som visat särskild omsorg för den Bacchanaliska Kören. Medaljen är formgiven av brodern, RGK Karl-Erik Holm och delades ut till Lars-Åke Hankell, Carl Hervelius och Christoffer Månsson.

Lars-Åke Hankells gåva delades ut till bröderna Ivar Modigh, Mikael Ström, Jan-Ingvar Persson, Jerry Dahlberg och Håkan Widén.

Sist men absolut inte minst delade Kaj Larsson och Carl-Eric Carlberg ut Uno Janssons gåva för omsorg av den Bachanaliska Kören ut till Anders Löfgren.

Sedvanligt skedde också uppsjungning av nytillkomna och blivande bröder. Lennart Sverremo, Alvin Paul och Tomas Håkansson framförande “Bacchus vi dyrka” och kunde på så vis bli väl förtjänta och utsmyckade med körens tillhörighetsemblem med blått band.

Efter avslutat årsmöte bjöds det till måltidskalas. Hemlagad Janssons frestelse av körens egenutnämnda providör Johan Solstad. Till maten sjöngs och skålades det till vackra toner och innan aftonen avslutades och bröderna begav sig hemåt tackade körens ordförande Johan Sundqvist för det gångna året och hoppades på ett minst lika lyckat 2018.

Klang!

 

Anton Daag,
WebRedaktör Bacchanaliska Kören