I anslutning till inbjudan till Konung Sverkers Riddaregrad på Slottet Malmöhus berättar våra Styrande om kommande evenemang i Malmö Par Bricole.

“KäreBröder!

Nu börjar vi närma oss slutet på denna Bricolistiska vår-termin. För det Styrande Guvernementet har det varit en spännande och intensiv tid så vi ser fram emot sommar-ledigheten. Men innan vi och ni kopplar av i sommarhagen, glöm inte Bellmandagen den 8 juni.

Vi firar Bellman, som vanligt,i Slottsparken på den stora gröna ytan framför Stadsbiblioteket. Alla Bröder med familjer och vänner inbjudes att tillsammans med våra talanggrupper fira Carl Michael Bellman, gärna med medhavet vackert väder! I händelse av otjänlig väderlek flyttas evenemanget till Bellmansalen på Sirius.

Höstens program startar med den tredje graden den 12 september. De samlade Talanggrupperna har förberett sig omsorgsfullt för att med sång och skådespel skildra vår gamle farbror Sileni öde! Vi får njuta av strålande sångar-prestationer, bedövande skådespel och smäktande toner från musiken. Kom och gläds också åt att få välkomna nya Oförgängligt Skinande Bröder!

Den 3 oktober ges sedan grad I. Börja redan nu att söka upp nya Bacchi riddersmän. Dessa riddersmän blir våra nya Bröder, som ska vara med att föra vårt Kära Sällskaps traditioner vidare. Måhända kan du bli en av de faddrar som föräras vårt vackra och lysande utmärkelsetecken, ymnighetshornet!

Sedan fortsätter hösten med gradgivningar och andra aktiviteter för att avslutas med vår fest till moster Barbaras ära den 6 december.

Vi Styrande önskar er alla en riktigt härlig sommar!”