Uno Jansson-medaljen

Malmö PB:s Styrande Medalj

De tre Pro Labore Bacchi-medaljerna i guld, silver och brons

Malmö PB:s kraschan Bellmansalens Vänner

David Lorenz Beyer Medaljen

Malmö PB:s Jubileumsmedalj 2003

Installationsmedaljen från 2013

Ymnighetshonret – Cornu Copaiae