Bäste Bröder!
 
Kansliet kommer, liksom tidigare år, att hålla stängt under en period över helgerna.
 
Måndagen den 12 december blir den sista dagen som vi håller öppet i år, och sedan öppnar vi igen nästa år, måndagen den 9 januari.
 
Kansliet kommer under denna period att läsa ingående epost och hantera  åtgärder som är brådskande. Vi kommer också att bevaka annan ingående post och sköta betalningar mm.
 
 
Klang från kansliet
 
Anders Nyquist