Bäste Bröder!
För kännedom meddelas att kansliets sista öppetdag inför sommarstängningen blir måndagen den 13 juni.
 
Kansliet öppnar sedan igen torsdagen den 11 augusti.
 
Under sommaren kommer vi givetvis att bevaka inkommande epost och snigelpost, samt hantera räkningar och utföra annan nödvändig administration.
 
Klang från kansliet.
 
/Anders N