“Barbara upp och ner 2018”

Bästa Broder

För att åter få Barbara att ännu en gång, bli en bli strålande och helt fantastisk tillställning med allt vad där hör till behöver Intendenturen hjälp av dig kära broder.

Som vanligt skall det bäras och transporteras material till och från Siriuspalatset och Rådhuset med återtransport tillbaka till Siriuspalatset.

Kan du i vara intendenturen behjälplig: Fredag den 30 november och på söndag förmiddag den 2 december, är vi tacksamma. Om du bara kan en av dagarna kan även detta göra skillnad.

Det finns behov av att en broder påtar sig ansvaret att köra ett fordon (mindre lastbil). Detta fordon hyrs och skall redan nu beställas under kommande vecka.

Exakta tider kommer att meddelas senare utskick, men troligt är att vi arbetar på fredagen kl 09.00-14.00 och på söndagen mellan kl 10 och 14.

Hör av Dig och anmäl ditt intresse genom att maila mig på:

aadiscover@gmail.com

Med de bästa hälsningar

Anders Andersson, G.I. 

Klang