Malmö Par Bricole arrangerade i samband med Första Graden en hyllning av David Lorenz Beyer, vår ordens förste Ordensskald på St Pauli Södra Kyrkogård.

I programmet ingick sång av en av Malmö Par Bricoles Vissångare Christoffer Månsson, tal av vår Styrande Mästare Patric Jakobsson samt nedläggning av en krans på Broder David Lorenz Beyers grav.

Styrande Mästaren sa bland annat följande i sitt tal:

“Vi har samlats här för att hylla minnet av en stor bricolist och en stor och betydelsefull profil i Malmö Par Bricole. David Lorenz Beyer föddes 1833. Han var en av vårt sällskaps första medlemmar och har efterlämnat texter som vi ännu idag använder. Beyer gick bort 1907. Bröderna beslöt då att resa en gravsten och att för all framtid bekosta dess skötsel.”

Jakobsson-Beyer

Styrande Mästare Patric Jakobsson vid Beyers gravsten på St Pauli Södra Kyrkogård.