Texten skriven och framförd av Bacchanaliska Theaterns Lars Johnsson vid 2019 års Bellmandag.

“Hurra för våran Bellmanda
Så kul att ni kom hit idag.
Bort med alla vardagsbestyr 
ta ett glas – bli lite yr.
Du hårt arbetande kvinna och man
Glöm nu morgondagen bäst du kan.
Idag lever vi som vi lyster
ingen är sur eller dyster.
Låt glädjen ta över edra sinnen
tänk på historierna om Tysken, Bellman och finnen.
Släpp loss, var glad, skratta, tralla och sjung
ja alla, både gammal och ung.
I Bellmans anda vi vårt fluidum njuter
vi är inte nykterister men ej heller suputer.
Njut av Bacchus ädla drycker i glasen
men med måtta, bli inte i gasen.
Gör som vi i Par Bricole
Drick ej mer än du “tåll” – hick…
Nu min speleman slå an på din sträng
låt alla fröjdas här på vår äng.
Fyll oss med härliga toner från Bellmans arkiv
tag oss tillbaka till hans liv.
Musik av vilken vi en historisk känsla får
en resa tillbaka 270 år.
Så så, bra bra, sång, fluidum och lätta kläder
vad mer behövs i detta väder?
Låt Bellmandagen börja med epistlar och musik 
tillsammans gör vi den glädjerik!
Par Bricole och den härliga publiken – nu släpper vi loss!!!”