Enligt det bricollistiska räknesättet följer Grad I omedelbart på Grad III och i år förr än man anar.

Redan den 29 september är det dags för första graden, så min Bror, håll ut. Det gäller således inte bara att vänta och hålla ut, utan också att intensifiera Riddersmannajakten på nya Bacchi Riddersmän som är varje Broders skyldighet. Efter infångandet torde dessa utan dröjsmål anmälas till Kansliet på härför avsedd blankett. Av misstag infångade Kalmucker bör släppas fria på valfri dyster plats.

På listan över höstens begivenheter i Malmö Par Bricole följer sedan:

Fredagen den 19 oktober är det dags för Konung Magnus Riddaregrad. Eftersom graden bara ges vart annat år gäller det att inte missa tillfället att uppleva den högtidliga upphöjningen av ytterligare några bröder från Guvernörer till KMR.

Fredagen den 9 november vankas den stekta gåsen med tillbehör som avslutning på Grad VI.

Söndagen den 11 november hedrar vi minnet av under året bortgångna bröder vid vår Minneshögtid, i år i S:t Andreas Kyrka, då S:t Petri Kyrka genomgår renovering.

Onsdagen den 21 november är det förgrad VIII, mera information kommer sändas ut i god tid innan genomförandet.

Lördagen den 1 december firar vi med sedvanlig pompa och ståt Moster Barbara, samtidigt som nya vice Guvernörer och Guvernörer välkomnas i Grad Vrespektive Grad VIII.

Fredagen den 25 januari startar vi med 2019 år
s första kapitel, nämligen Grad II.

Väl mött till våra begivenheter!

De styrande