Malmö PB:s årsmöte den 26 mars innebar ett rungande ja till frågan om ansvarsfrihet för De Styrande samt Drätselnämnden. Vid mötet beslöts även att höja årsavgiften och att göra en ändring i stadgarna för hur länge befattningshavare får vara befattningshavare.

Vid årsmötet meddelades även att De Styrande tillsatt en ny GeneralCeremonimästare samt en ny Vice GeneralCeremonimästare.

Nyordningen för i år att använda vår tidning Nouvelles som kallelse till årsmötet fungerade utmärkt. Tidningen kom ut en månad före årsmötet, vilket innebar att kallelsen kom ut i tid. Enligt stadgarna ska den vara ute senast tre veckor före.

Resultaträkningen för 2013 visade på en vinst, en vinst som man beslöt överföra till Malmö PB:s fonder, som har pengar placerade i både aktier och räntebärande papper. En del av pengarna förs över till verksamheten, t.ex. i form av bidrag till talanggruppernas verksamhet. Mycket av kapitalet är dock skänkt med särskilda krav på hur och till vad de får användas.

Budgeten för 2014 är ungefär densamma som för 2013. Den kommer att gå i stort sett plus minus noll. Dambricoleriet i mars gick ungefär plus minus noll. Bidragen till Talanggrupperna blir ungefär desamma som föregående år. En del ämbetsmannaresor till andra loger kommer att göras under året, bland annat till Göta PB den 4 april. Dessa kommer att subventioneras till viss del.

Årsavgiften för kommande år fastställdes till 550 kr per år i stället för tidigare 500 kr per år. Val företogs av två revisorer samt två revisorssuppleanter: Henrik Ljung och Nils Homann samt Henrik Fahl och Thomas Påhlsson. Leif Olsén omvaldes dessutom på två år som ledamot i Drätselnämnden.

De lokala stadgarna ändrades till att befattningshavare som Styrande och Ämbetsmän ska entledigas vid 75 års ålder. Tidigare har De Styrande haft möjlighet att låta befattningshavare fortsätta efter 75 års ålder om De Styrande fann att det fanns särskilda skäl till detta. Detta går inte längre.

Under övriga frågor meddelade De Styrande de preliminära dagarna för 2015 års gradgivningar och möten (mer om dessa i särskild artikel på denna hemsida), beslut om ny GeneralCeremonimästare, Johan Rydelius, samt ny vice GeneralCeremonimästare, Peter Svenburg.

Inför årets Bellmandag finns en plan B vid dåligt väder. Då hålls Bellmandagen i Bellmansalen i Siriuspalatset.

Styrande Mästaren Patric Jakobsson berättade om två förslag från Göta PB. Det ena är en prenumeration av landets samtliga PB-tidningar till ett belopp av 400 kr per prenumeration. Det andra handlar om en ny 7-uddig besöksmedalj, som ska ges när man besökt landets samtliga PB-loger. För att få denna ska man dock inte kunna räkna de besök man gjort före inrättandet av medaljen.

/Christer Brynielsson OIM och O.R-r.