Porträttsammanställning med Par Bricoles tre grundare
och vår tids Högsta Styrande. Kollage: Jan Skårstedt.

I Par Bricoles mångfasetterade historia finns ett stort antal berömda män som på olika sätt bidragit till sällskapets verksamhet och i många fall också varit med och ”skapat historia”.

Från Carl-Michael Bellman till Åke Pilotti, en tidsresa från 1770-tal till i dag erbjuder många intressanta livsöden med anknytning till Par Bricole och dess verksamhet och historia.