Bellmans luta eller cister i Par Bricoles stamhus. Foto: Jan Skårstedt.

En viktig uppgift för Par Bricole är att förvalta den stora mängd kulturföremål som genom åren samlats i sällskapets ägo. Här finns många klenoder som räknas till de finaste delarna av det svenska kulturarvet, bland annat Carl Michael Bellmans luta eller cister.

Carl Michael Bellmans cister, vilket är den riktiga benämningen, är Par Bricoles främsta klenod.

I moderlogens och i dotterlogernas samlingar finns dock många fler klenoder som omsorgsfullt förvaltas från generation till generation. Vissa föremål fyller regelbundet en rituell funktion vid olika sammankomster. Sällskapets klenoder förvaras och visas i logernas museer.