Johan Niclas Bystöms berömda Bellmanbyst på Djurgården invigdes den 26 juli 1829.
Varje år på samma dag har Par Bricole firat Bellmandagen på denna plats.

Vår historia är full av spännande händelser som på olika sätt har format vår tids moderna – och på samma gång traditionsbundna – ordenssällskap Par Bricole.

Från den första vårhögtiden till Sofias ära den 15 maj 1779, förbi invigningen av Bellmanbysten den 26 juli 1829 – och ända fram till vår tids nyckelhändelser i Par Bricoles framskridande historia har sällskapets väg från då till nu kantats av många fantastiska tilldragelser.