Bellmanhuset vid Urvädersgränd på Södermalm i Stockholm är sedan 1938 i ordenssällskapet Par Bricoles ägo. Här bodde Carl Michael Bellman från 1770 till 1774, och hans boningsrum finns fortfarande bevarade. Huset är regelbundet öppet för visningar. Foto: Jan Skårstedt.

Bellmanhuset i Stockholm och Valand i Göteborg är Par Bricoles mest berömda byggnader. De är så att säga våra ansikten utåt. Men i alla loger finns andra byggnader som spelat en viktig roll i vår historia.

I alla stora ordenssällskap ställs det höga – och ofta just stora – krav på byggnader för sammankomster och för förvaltning.

Bellmanhuset i Stockholm ägs av Moderlogen och Valand av Göta PB.