Fotevikens Museum med Vikingastaden är ett arkeologiskt friluftsmuseum, som blev kommunalt museum år 1995. Det ligger naturskönt på historisk mark vid Höllvikens strand. Här finner du världens enda rekonstruerade vikingastad.

Området runt Vikingastaden var för tusen år sedan en av de största handelsplatserna i det vikingatida Skandinavien. Här anlade också vikingakungen Harald Blåtand ca 980 en hamn för sin krigsflotta. Kungen påbörjade även en stor borg, som aldrig blev slutförd. Idag är det endast Vikingastaden som ovan jord berättar om områdets intressanta historia.

Museets uppdrag var från början att sätta fokus på Vellinge kommuns vikingatida och maritima historia.

Huvudområdena är idag är bredare:

 • Den vikingatida och medeltida historien med utgångspunkt från Skåne.
 • Levandegöra och förmedla detta kulturarv till en bred publik.
 • Förmedla kunskap på ett informativt och djuplodat sätt, inte minst via modern digital informationsteknik.

Här är några viktiga årtal:

 • Den museala verksamheten utvecklades ur den marinarkeologiska verksamheten som föreningen SVEG (Scandinavian Viking Explorer Group) byggde upp under 1980-talet.
 • 1993 var museets organisation klar med initiativtagare Björn M Jakobsen som museichef.
 • 1995 avsatte kommunen 70.000 kvadratmeter mark.
 • 1996 påbörjades planering och uppförande av Vikingamuseet, ett arkeologiskt friluftsmuseum, världens hittills enda försök att återskapa ren vikingastad som är byggd med arkeologiska fynd som mall och historiskt källmaterial som grund.

Idag betecknas området Foteviken som ett kulturcentrum med:

 • Fotevikens museum
 • Fotevikens stugby
 • Höllvikens Bygdegård
 • Arrangemangsbolaget
 • Föreningen SVEG
 • Skånes Hantverksinstitut
 • Frösunda Annorlunda – är en daglig verksamhet med inriktning mot kultur, musik och teater. Verksamheten riktar sig till personer med en utvecklingsstörning, au
 • Foteviken är även medlem i dagens Handelsplats Höllviken – en organisation för främjandet av näringslivet i Höllviken.

Höllviken är en historisk handelsplats. Halör marknad var enligt vikingatida källor Nordens största marknad. Marknadsplatsen låg troligtvis i området runt eller nära invid den. nuvarande Toppengallerian.

Källor till detta material: Skrifter från Fotevikens Museum.