Trumpetare-P2021070

Bacchanaliska Musikens Trumpetare Leif Hallberg inledde med en fanfar.

Den Bacchanaliska Musikens inspelning av Carl Hervelius musik överlämnades högtidligt till jubilaren vid en festlig begivenhet på tisdagen (en dag efter den egentliga födelsedagen).

Present-P2021066

Skivan “Bacchanaliska utflykter” i det första exemplaret.

Vid överlämnandet fanns ett flertal av de 24 musiker, som spelat in musiken, liksom en stor del av Den Bacchanaliska Kören och Styrande Mästaren Patric Jacobsson.

Orkesterns Ordförande Göran Mårtensson (bilden här under) höll tal och Kören sjöng sin sångarhyllning och så blev det förstås ett antal trefaldiga skånska hurrarop.

GMartensson-P2021076

Hervelius själv tackade för inspelningen och för den glädje det inneburit för honom att vara med i PB.

– Tack för allt och för broderlig gemenskap genom snart 60 år, avslutade han.

Vid tårtan, som därefter serverades, fick de närvarande även lyssna på den nya skivan.

– En sak är säker, sa Styrande Mästaren, dina första 60 år i PB har varit lysande. Vi hoppas att det blir mer.

CarlHervelius-P2021073

 Carl Hervelius själv vid festligheten.

Vid inspelningen av skivan ställde den Bacchanaliska Musiken upp med ”full” orkester, totalt 24 musikanter. Både nuvarande PB-musiker och gamla PB-musiker.

Totalt blev det fem olika Hervelius-Verk som spelades in.

Samtliga verken dirigerades av Carl Hervelius själv.

Hervelius-Portrait-P1241026

Bilden: Carl Hervelius under inspelningen.

– Det är en dokumentation av Carls arbete inom PB, berättar Malmö PB:s Förste Direktör inom Musiken Per-Göran Rosén.