Här är hela resterande Årsprogrammet 2022 för Malmö Par Bricole. Det börjar med Grad VII fredagen den 6 maj.

  • Grad VII Fredag 6 maj
  • Grad III Fredag 2 september
  • Dambricoleri Lördag 17 september
  • Grad 1 Lördag 1 oktober
  • Grad IX Fredag 21 oktober
  • Grad VI Fredag 11 november
  • Förgrad till 5/8 Onsdag 23 november
  • Barbara/Kommendörslunch Lördag 3 december
  • Stora Rådet Onsdag 7 december