Vid Barbara dubbades också sex nya Guvernörer, det vill säga Åttondegradare. Här är först en gruppbild:

Gruppbild-Grad8-DSC_0067

Därefter en bild på var och en:

PBLarsBerqvist

Lars Bergqvist,

PBHampusHedborgHankell

Hampus Hedberg Hankell,

PBLarsKestrup

Lars Kestrup,

PBClaesPagels

Claes Pagels

PBMagnusPersson

Magnus Persson

KristerHolst-DSC_0067

och Krister Holst.