Handlingar rörande Bacchi Ordenskapitel

Barbaras fest den 15 Maj 1786.

——-

  1. Hette hon Barbara? Svara mig! Ja,

Bacchus på tunnan nu oss bebådar:

Vår skyddsgudinna – hurra, hurra – 

Vältrar sig nu ibland gudarna, ja!

  1. Klädd uti Jofurs sitserpaulun,

Uti en stubb af gyllene trådar,

Med små ridbyxor af rosigt kattun,

Vältrar sig nu den stormäktiga frun…

  1. Stöt i basun och klinga i tropp,

Klang! Par brikoll så lyfte hon opp:

Bacchus, från tunnan i språnget så lätt,

Gjorde gudinnan sin kur… <<Det var rätt!>>

  1. Juno befallde, och nymferna – ja – 

Spridde kring laget sin glädtiga låga.

Fluidum flöda, och ur kärlena

Rann nu rossolis och röd mallaga.

  1. Af dessa syror bereddes vår bål…

Sjungom gudinnan och sväljom dess råga!

Rossliga stämmor, i klingande skål

Sjungom med Bacchus nu Barbaras skål!

  1. Vårt göromål på denna vår dag

Är att bekräfta vår åldriga lag,

Vinet förtära i måttliga mått,

Hedra brikoller och önska dem godt.

[Poeterna placerar ut sig runt bordet så att de är vända mot bröderna. Poet 1 harklar sig och begär mikrofon. U hastar dit och smyger bort. Poet 2 begär ordet. U hastar för att hämta mikrofonen hos Poet 1 för att snabbt lämna den till Poet 2 etc.]

Casting sker vid repetitionen torsdagen den 29 november 2018, 18:00.

Roller

Poet 1: Lars Johnsson

Poet 2: Axel Hambreus

Poet 3: Olof H Christerson

Uppassaren (U): Peter Nilsson