På bilden ovan är det Providören Johan Solstad, som serverar gås med krås.

Fredagen den 12 november samlades strax under 90 bröder för att närvara när 11 viceguvernörer skulle dubbas till riddare. 

Det låg ett härligt sorl av röster när man steg in i Siriuspalatset, och det var dags för ytterligare en gradgivning under denna intensiva höst. Ordvitsarna under denna gradgivning äro legio, och det var ju dags att um-gås igen.

Gradgivningen genomfördes på bästa sätt av Riddarceremonimästaren Johan Rydelius tillsammans med Styrande Mästaren och Ordföranden Bo Alerskans.

[klang]

De 11 som fick graden och numera kan tituleras Erfarne Broder var Ulf Brettstam, Alf Hedetoft, Patrik Jörnklev, Torbjörn Landin, Jörgen Löfstedt, Peter Nilsson, Staffan Nordström, Alvin Paul, Thomas Sjöstrand, Christian Svensson Olsman, och John Wickman.

Måltidskalaset började med att vi stördes av en oerhört störande gås som kom in och ville ha kex.  Envis som få var gåsen fram till dess att gåsen som spelades av Lars Johnsson hotades att få näbben ihopspikad. Men då frågade gåsen om det fanns spik med nekande svar varför gåsen började fråga efter kex igen. Ett störande moment som var oerhört störande.

Därefter följde måltidskalaset som sig bör.  Enligt traditionen bjöds på svartsoppa som var mustig och god. Denna sköljdes ned med ett glas sherry. 

Jan Ek, vår Ordenstrubadur sjöng ”En liten vit kanin”, och tillsammans med Hans-Peter Frank på piano och våra eminenta musiker i den Bacchanaliska Musiken framfördes också ”Kalle på Spången” av Lasse Dahlqvist.

Gåsen serverades och var till allas belåtenhet. Inget saknades och gåsen med tillbehör passade bra till det röda vinet.

Kören framförde ”Gåsvisa” med samliga Bröders hjälp vilket höjde stämningen ytterligare.

När gåsen var uppäten framfördes en hyllning till de trenne styrande med Hans-Peter Frank på piano och Leif Bengtsson på trumpet.  En fantastisk hyllning och mycket vackert framfört med ”Over the rainbow”.

Äppelkaka intogs med ett glas portvin varefter kören sjöng ”As Times Gås Bye” – den skånska versionen, varefter Hans-Peter sjöng ”Gäs-till-daj” (Yesterday).

Ordföranden och Styrande Mästaren Bo Alerskans höll talet till recipienderna och betonade recipiendernas ansvar för vårt sällskaps fortlevnad.   Alf Hedetoft höll recipiendernas tacktal. Alf berättade att kvällen inte liknande något de varit med om tidigare och framförde samtliga recipienders tack.

Innan måltidskalaset avslutades framfördes Kommendörsvisan av Paul Johansson som så ofta för på ett förtjänstfullt sätt. När samtliga tjänstgörande och inblandade Bröder tackats syntes Bröderna förnöjda och kunde gå hem. En hel del Bröder valde dock att stanna i baren en stund i trivsamt samspråk innan kvällen avslutades helt.

Jonas Malm

Här under kan du se några av alla de bilder som togs. Samtliga 86 bilder, som togs av Ordens-Fotograf Bill Hansen, hittar du efter inloggning på intranätet under rubriken BildGalleri.

10 nyblivna Sjättegradare i Sirius-palatsets trappa.
Tre synnerligen nöjda Bröder, Lars Löfberg, Tony Rosenquist och Jonas Malm, som tillika är författaren till denna artikel.
Anders Andersson och Lars Johnsson
som utförde kvällens Störtande Moment, som knappt ens dom själva begrep…
Recipienderna lyssnar till Ordförandens tal till dem.

[/klang]