De tio nya riddarna av Konung Magnus den förstes riddaregrad är Anders Andersson, Lars Bergqvist, Rune Brannesjö, Olof H Christerson, Gunnar Hörnsten, Torgny Kjellberg, Kristian Körner,  Anders Mattsson, Niclas Rosqvist och Rubert Svensson.

Ett 60-tal riddare av minst Grad 9 deltog vid gradgivningen.

Vid middagen framträdde Den Bacchanaliska Kören med ett flertal snaps- och middagstider. Ett lite aber var att det serverades både snaps och vitt vin till förrätten. Då blev plötsligt en av snapsvisorna en vin-snaps-visa.

Musiken med HP Frank och Åke Forsell framförde under ledning av Tomas Gunnarsson tv¨vackra musikaliska stycken, först en smäcktande vals sedan en serenad.

Styrande Mästaren Bo Alerskans gav i ett tal det nya Nionde-gradarna sina varmaste gratulationer för att ni nått grad 9, som är  så långt som de flesta kan nå. Riddarslaget är, sa han också, en påminnelse om de dygder som utmärkte en sann riddare, både på 1200-talet och idag. Graden är dessutom inte i första rum en förmån utan en förpliktelse.

Ordenstrubadur Jan Ek underhöll med två sånger av Evert Taube. Först en visa, som han en gång vid 70 mårs ålder skrev för att mildra hustruns sinne. Det var en oerhört romantisk och kärleksfull sång med titeln ”Hur skulle det vara?” Sedan sjöng han en visa om ön Mysingen i Stockholms skärgård.

Recipiendernas tacktal hölls av Rune  Brannesjö. Han konstaterade att visst är PB fantastiskt, lite som en lya där man kan krypa in i när det är störigt och eländigt ute i stora världen, nere i lyan är det varmt vänligt muntert och tryggt. Han tyckte att recipienderna varit med om en fantastiskt kväll på alla sätt och vis.

Vid 23.30-tiden var 2022 års Nionde-grad och det efterföljande måltidskalaset över och ett tiotal uppgraderade riddare kunde nöjda bege sig hemåt eller annorstädes.