Ger grad IV
Den Seende Graden
med efterföljande måltidskalas

Fredagen den 12 april 2019, kkl. 18.30

Bellmansalen, Siriuspalatset,
Rundelsgatan 15 Malmö

 

Käre Broder!

Vår! Fåglarna kvittrar, benen spritter och solen börjar värma allt mer för varje dag och grönskan ger sig åter till känna. Livet borde leka, men är det ändå något som inte stämmer? Tycks trasten sjunga lite falskt, porlar bäcken i moll eller når sprittandet bara till knäna? Med till visshet gränsande sannolikhet har då min Bror drabbats av åkomman Abstinenses Bacchanalis. En envis men enkel åkomma att bota! Härmed ordinerar doktorn en måttlig och anständig dos Bricolerikalas att intagas i Bellmansalen vid den IV:e graden den 12 april.    Den Seende graden, den absoluta höjdpunkten på arbetsgraderna med både det ena, andra, tredje och fjärde som måste bevistas och upplevas med våra Oförgängligt Skinande Bröder recipiender. Låtom oss därför tillsammans vandra till Bellmansalen för att delta under kapitlet och efterföljande måltidskalas.

Så, mine Bröder. Glöm livets förtretligheter för en stund och upplev våra talanger! Musiken med klingande och nyputsade instrument. Kören med trimmade stämmor och nypolerade strupar samt Theatern med repliker och skådespel som lyfter sig till nya och högre höjder som tidigare inte skådats. Låt Providörernas välkomponerade meny inmundigas med njutning och sköljas ned med Munskänkens utmärkta val av ljuvligt synligt Fluidum.

Allt detta sker fredagen den 12 april, så missa inte att redan nu markera det som viktigt i kalendern med fet stil och lysande färg.

KLANG!!!!

OBS! Antal platser är begränsade så skynda att anmäla er. Det är först till kvarn som gäller

Lars Löfberg
Ordförande i Arbetsgraderna

Klädsel denna afton är mörk kostym, vit skjorta och bricolerislips
(i nödfall diskret mörk slips). För den som saknar en bricolerislips
finns bl.a. en sådan att köpa på plats.

Program

17.00 Baren öppnar.
17.30 Samling för tjänstgörande ämbetsmän.
17.45 Kvällens förväntansfulla recipiender samlas i barens omedelbara närhet tillsammans med Härolden.
18.20 Portarna stängs! Trumpetstötar, följda av Ceremonimästarens ljuva stämma, anger att det är dags att intaga sin plats i Bellmansalen.
18.30 Kapitlet tager sin början.
20.30 Här vidtager alla hungriga bröders vidunderliga Måltidskalas, efter vanligheten innehållande allehanda klubbslag, inslag, uppslag, och snapsslag.
23.18 Måltidskalaset tager sin ände och förnöjda bröder begiver sig hemåt eller annorstädes.

Anmälan görs genom att betala in måltidsavgiften, 250 kronor, till Sällskapets bankgiro 418–2416 senast den 3:e April 2019.