Sensommarkvällen den 2 september hade 104 Bröder samlats för att
se Selini Opera och uppleva en efterlängtad kväll med övriga Bröder.
 
Kvällen bjöd på en debut i form av Anders Andersson som Ordförande (Bilden här under. Foto: Bill Hansen.) medan Rolf Perleij var ceremonimästare under kvällen.
 
 
Efter inledande samkväm, talade kvällens ordförande om sommaren och förhöjda nivåer av D-vitamin, men att nu Brödernas omsorg och broderlig värme nu förgyller.
 
Sileni Opera genomfördes, på ett som vanligt fantastiskt sätt. Denna gång med ömsom gamla rävar men också nya personer på nya poster. Här kan särskilt nämnas Bo Hedén som med relativt kort varsel hoppade in som åklagare, och genomförde sin roll på ett lysande sätt. Övriga Bröder i uppsättningen genomförde sina roller på ett lysande sätt.
 
 
Kvällen recipiender (Bilden ovan. Foto: Bill Hansen.) var Luis Alexandre. Bengt Andersson, Thobias Bergström, Jonas Gromark, Niclas Haglind, Frederick Halbout, Daniel Hofvander, André Knutsson, Sigfrid Lindberg, Dennis Paul, Anton Rosengren och Rickard Styrén – totalt 12 recepiender.
 
Gradgivningen i Bellmansalen avslutades med en medaljutdelning av en helt nystiftad medalj – med namnet Sileni Medaljen – som finns i guld – silver och brons. Den första medaljen som utgavs var till Carl Hervelius – givetvis i guld, som skrivit den opera vi framför idag. Tyvärr hade inte Carl möjlighet att närvara under kvällen utan får sin medalj vid senare tillfälle.
 
En del av de Bröder, som fick medalj vid Grad III. Foto: Bill Hansen.
 
Bröder som fick medaljen i silver var Lars Jonsson, Stefan Adregård, Roger Andersson, Tomas Gunnarsson, Per-Göran Rosen och Krister M Berggren.
 
Störande moment var Stefan Adregård – fortfarande iklädd rollen som sköna Barbara. Recipienderna var obekväma med Barbaras närhet, men lyssnade på Barbaras lockelser och intresse för en ny man nu när Silenius var död-
 
Ordförandens tal till recipienderna hölls av kvällens ordförande Anders Andersson som talade om att recipienderna varit med om ett äventyr. Recipienderna skall njuta av den värme och gemensamhet som finns i Par Bricole. Samtidigt är det dags att släppa hörnflaggan och komma in i den Briccholistiska matchen. Kort sagt engagera er i talanggrupp eller ämbetsmannagrupp.
 
Kvällen fortsatte med att Tredje Gradens visa framfördes av Johan Sundqvist på ett mycket förtjänstfull sätt. Strax därefter var det dags för recipiendernas tacktal som hölls av Daniel Hofvander. Daniel talade om att recipienderna satt på första parkettt och fick under kvällen känna på broderskap i Sileni anda.
Men recipienderna blev förvånade när de blev benådade, och avslutade talet med ett tack och en gemensam skål med Bröderna.
 
Bild på kvällens ämbetsmän. Foto: Bill Hansen.
 
Kvällen slutade kl 23:08 och Bröderna kunde bege sig hem eller annorstädes!
KLANG!
 
 
Jonas Malm
v O Arbetsgraderna
0706 357798