När den första lördagen i februari gick mot eftermiddag kunde det i centrala Malmö synas ett stort antal herrar elegant klädda i frack. Målet var att bevista gradgivningen för 21 Nitiske och i Vingården arbetsamme kommendörer som gjort sig förtjänt av ytterligare avancemang. Men inte bara det. Till Siriuspalatset och Bellmansalen kom inte mindre än 48 gäster från övriga landet och bland de Högsta Styrande och Styrande i landets loger var det bara två som hade förhinder att närvara.  Anledningen till det fina besöket: Installationen av nya styrande i Malmö.  Allt detta gjorde att Bellmansalen var fullsatt.

Våra recipiender fick sin grad på sedvanligt vis och kan nu tituleras Klare och Befallande Överkommendörer.  Med anledning av den efterföljande installationen fick gradgivningen en osedvanligt guldinramad prägel. Inte bara med anledning av alla medaljer som gnistrade och blänkte i strålkastarljuset. Bellmansalen hade till dagen fått ett riktigt lyft, med bl a ny väggutsmyckning och nya textilier vilket lyfte både gradgivning och installation till en högre nivå.  Arne Winquist som är arkitekt och PB-Broder, har ansvarat för försköningen, och belönades välförtjänt med medalj.

Efter gradgivningen var det dags för den högtidliga installationen.  Denna genomfördes av Stormästaren, Deputerade Stormästaren och Storkanslern tillsammans med Storsekreteraren.

Patric Jakobsson blir den 15:e Styrande Mästaren i rakt nedstigande led i Malmö sedan starten 1878 då August Robert Falkman tillträdde. Stormästaren Åke Pilotti  fortsatte sitt livaktiga och finurliga tal till de trenne tillträdande Styrande och konstaterade att Thomas V Nilsson blir den 26:e Deputerade Styrande Mästaren i Malmö sedan starten och Göran Jacobsson den 22:e Styrande Kanslern i Malmö genom tiderna. Stormästaren konstaterade därefter att  ”en tycker om Whisky, en är expert på våld mot kvinnor och en är ute på hal is – var skall detta sluta?”.

Landets samtliga Styrande så när som två personer, samlade på en bild
inklusive Malmös tre nya Styrande – i mitten längst fram.

För både tillträdande och avgående Styrande hölls flera hyllningstal. De avgående, Lennart Fahlback och Henrik Fahl belönades bl.a. med De Styrandes Lampa, som har en liten röd rubin i sig. Den utdelades av Torsten Leman som är Styrande Mästare i Göta Par Bricole.

Avgående Styrande Kanslern Henrik Fahl och Styrande Mästaren
Lennart Fahlback avtackas 
av Stor-Mästare Åke Pilotti.

Hyllningarna fortsatte, bl a Musikens hyllning genom ett arrangemang skrivet av Gunnar Jansson och ett tal av Carl-Erik Carlberg där alla bokstäver började på bokstaven L.  Kören framförde också en hyllningssång som var skriven med tanke på dagens högtid.

I Bellmansalen fortsatte både trivsel och tal. Kören var strålande, vissångarna fantastiska och strax under 200 Bröder från när och fjärran kunde tillsammans avnjuta en god måltid.  Recipiendernas tacktal framfördes av Daniel Kjellberg som tillsammans med sin medrecipiender avslutade med några ytterligare verser som påbörjats i Bellmanssalen.

Daniel Kjellberg höll recipiendernas tacktal.

Efter traditionell avslutning av måltiden var kvällen ingalunda slut för många Bröder. För sugna bjöds det på korv för en billig peng, och Bröderna försvann till valda vattenhål eller hem i nattens svala vintermörker.

/Jonas Malm, OWM