Bäste Bröder i sällskapet Malmö Par Bricole!

Tyvärr har smittoläget och därmed sammanhängande restriktioner vad gäller Covid-19 utvecklas så att vi måste ställa in grad II den 4 februari.

Vi återkommer längre fram med information om den fortsatta verksamheten inom sällskapet.

Till er som redan har betalat för grad II kommer vi att skicka särskild information om hur vi löser återbetalningen.

 

På uppdrag av de trenne StyrandeMalmö PB:s kansli.