DET LYSANDE SÄLLSKAPET
MALMÖ PAR BRICOLE

ger den första graden
med efterföljande måltidskalas

Lördagen den 10 oktober 2015, kl. 17.00
Bellmansalen, Siriuspalatset, 
Rundelsgatan 15, Malmö

Käre Bröder!

Nu är det dags att se sig om i vänkretsen efter nya Bacchi Riddersmän till grad I lördagen den 10 oktober kl. 17.00. Så fort Ni hittat en lämplig kandidat ska Ni se till att en ansökan skickas in till kansliet i vederbör­lig ordning för registrering och utskickande av kallelse. Detta är ditt sätt min Broder att värna om säll­skapets fortlevnad och bestånd. Således en mycket viktig uppgift som inte får försummas.

Som brukligt är, följs den III:e graden av den I:a graden. Den oinvigde kan tycka detta är märkligt, men för oss bröder som vandrat mellan hopp och fruktan förstår det logiska i detta.

Vad sker denna afton? Jo, förutom att välkomna nya vandrande Riddersmän och att än en gång, för ett kortare tillfälle, lämna den kalmuckiska världen, kommer vi att visa vår aktning för Malmö Par Bricole´s förste Ordens Talare och Skald, David Lorenz Beyer. Detta sker kl. 15:00 vid graven, Sankt Pauli södra kyrkogård. För de Bröder som har för avsikt att deltaga, gäller transport dit och till Bellmanssalen på eget ansvar och under ordnade former.

Frågan återstår, har de nya vandrande Riddersmännen mod, stånd­aktighet och styrka? Frågan förblir obesvarad till aftonen är över och prövningarna är avklarade. Så därför min Bror, kom och låtom oss denna afton förenas i broderlig värme och vänskap, under muntra och anständiga former. Talanggrupperna har lovat att förgylla aftonen med sång, musik samt allehanda överraskningar. Så planera in denna afton redan nu och varen varmt välkommen.

KLANG!!

Mikael Risén
Ordförande i Arbetsgraderna

Klädsel denna afton är mörk kostym, vit skjorta och bricolerislips
(i nödfall diskret mörk slips). För den som saknar en bricolerislips
finns den att köpa på plats.

PS. Blanketter för anmälan till inträde i Sällskapet finnes att få i överflöd från www.parbricole.se eller kan rekvireras i ansenlig mängd via Kansliet
(040-121109, 
malmo@parbricole.se).

Anmälan görs genom att betala in måltidsavgiften, 230 kronor, till Sällskapets bankgiro 418-2416 senast den 1 oktober.P1170464-grad1-grpbild

Samlingsbild från våra förstagradare förra året.